Tuyển dụng

  • Nhân Viên Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống

    Nhân Viên Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống

    Tuyển Nhân Viên Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống. Số lượng: 3 người. Không phân biệt Nam, Nữ. Tuổi từ 20 - 29. Không yêu cầu kinh nghiệm. Tiêu chí bắt buộc phải là người: MÊ ĂN - MÊ PHƯỢT - MÊ KHÁM PHÁ.

  • CTV Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống

    CTV Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống

    Vị trí: Cộng Tác Viên Khai Thác Địa Chỉ Ăn Uống. Hoa hồng cao. Số lượng: 16 người. Độ tuổi từ 18 - 35. Không phân biệt Nam, Nữ. Tiêu chí bắt buộc phải là người: MÊ ĂN - MÊ PHƯỢT - MÊ KHÁM PHÁ.